loading...
روستای الکترونیک زین آباد

1.   جریان عاشورا

این جریان در چند ساعت در سرزمین عراق واقع و تمام شد امام کسانی باید پیام های آنرا به دنیا برسانند یکی از آنها سید الساجدین و دیگری عمه اش زینب کبری (سلام الله علیها )بود. البته زینب کبری بعد از کربلا زیاد زنده نماند .امام سجاد (علیه السلام)بیش از سه دهه به اشکال مختلف اگر آب میاوردند گریه میکرد ،غذا میاوردند گریه می کرد، می فرمود پدرم را به لب تشنه و گرسنه به شهادت رساندند.به امام اعتراض میکردند چرا اینقدر گریه می کنید ؟گریه را ادامه می داد،برای این که به دنیا بفهماند حسین ابن علی(علیه السلام)مظلومانه به شهادت رسیده است .

خطبه ی امام سجاد را در منبر شام ببینید از مکه و منا شروع می کند که  من فرزند مکه و منا و رسول الله و امیر المؤمنین و فاطمه زهرا هستم.جعفر ابن ابی طالب و حمزه شید الشهدا از ماست.تمام عواملی که موجب شناخت اهل بیت می شد معرفی کرد و بعد فرمود من پسر کسی هستم که در کربلا عطشان به شهادت رسید ،و لباسش را بردند و بدنش را پایمال سم اسبان کردند. چرا در خطبه اش این طور خطبه خوانی می کند و حوادث کربلا را بیان می کند؟ چون به دنیا بفهماند تا عاشورا ماندگار شود .

2.   تبین معارف اسلامی در غالب دعا

امام سجاد(علیه السلام) فرصتی پیدا کرد دعاها، مناجات ها و زیارت های مخصوص را به مردم یاد بدهد .مثلا زیارت امین الله که خیلی هم خواندنش ثواب دارد و مستحب است انسان کنار حرم ائمه (علیهما السلام)بخواند .

امام سجاد(علیه السلام) دست پسرش امام باقر را می گرفت و بسوی نجف می امدند در آن زمان بیابان بود و نجفی در کار نبود . کنار قبر امیر المؤمنین می ایستاند و زیارت امین الله که با همه زیارت ها فرق می کند چون در این زیارت سیزده تا حاجت از خدا خواسته شده را می خواند

عبادت امام سجادعلیه السلام ابو حمزه ثمالی می گوید پدرسه شهیداست درمسجد کوفه بودم اقایی امد باحال نماز می خواند گویاتمام درودیوار بااو الله اکبر می گوید خدمت امام رفتم اغازاشنایی اوبا امام بود فرمودند اگرمردم می دانستند نمازخواندن دراین مسجدکوفه چقدرثواب دارداگرچه شره سینه خیز می امدند ودراین مسجد نماذ می خواندندوبعد دست من گرفت به زیارت حضرت امیر المومنین علی علیه السلام برد این نقش مهم امام سجاد بود مناجات خمس عشر بخوانید اول مفاتیح است مرحوم مجلسی می فرماید اگرهمه را نمی توانیدبخوانید مناجات تائبین ان رابخوانید دعای مکارم الخلاق امام سجاد رادرمفاتیح بخوانید امام سجادبیش ازدویست دعا دارد که

در صحیفه پنجاه واندی امده که هرکدام به بهانه ای وارد شده است  طنطوی وصحیفه سجادیه یکی ازدانشمندان اهل سنت می گوید: مسلمان ها درتوحیدمدیون علی بن ابی طالب علیه السلام هستند ودردعامدیون امام سجاد عتیه السلام  هستند اقای مرعشی نجفی نسخه ای برای الا زهرفرستادم درجواب من نوشتخوشابه حال شما که چنین منبعی دارید کاش این کتاب درجوانی به دست من می رسیدومن یک شرحی بران می نوشتم معرفی کردن صحیفه توسط امام زمان عتیه السلام مرحوم مجلسی اول می گوید وقتی خدمت امام زمان عتیه السلام رسیدم وازاوخواهش کردم کتابی معرفی کنیدکه باخداارتباط داشته باشم امام زمان صحیفه سجادیه رامعرفی کردنددعاهایی که وقتی امام می خواندند مثل باران اشک می ریخت کجابروم درخانه چه کسی رابزنم وقتی مراداخل قبر می گذارندبه چه کسی اعتماد کنم سراغ پدرومادرم بروم ان ها خودشان گرفتارند طاووس یمانی گوید یک شب دیدم گریه وناله می زند گفتم شما که پدرت امام حسین علیه السلام ومادرت زهرای مرضیه سلام الله علیه وجدت رسول الله صلی الله علیه واله وسلم می باشد فرمودند قران می فرماید انسان ها روز قیامت از پنج گروه فرار می کنند ازبرادرش پدرش ،مادرش،رفیق واولادش،ازاین ها فرار می کند درقیامت نسبتی در کار نیست انسان خودش با اعمالش می باشد دومین کار امام تبیین معارف اسلامی درقالب دعا بود.

3.   تربیت شاگرد

تربیت شاگرد درزمان امامان دوجوربوده است گاهی زمینه ای فراهم بود مثل زمان امام صادق هزاران نفرراتربیت می کردند وگاهی شرایط سخت بود مجبور بود یک نفر یادونفر یاپنج نفرراجمع کند وتربیت کند ابوخالد کابلی کیسانی مذهب بود  کیسانی به کسانی گویندکه بعدازامام حسین علیه السلام معتقدبه امامت محمد حنفیه  برادر رضاعی امام حسین علیه السلام می باشند گرجه خودمحمدبن حنفیه این عقیده راقبول نداشت ومثل اسماعیلیه دراردن عمان ایران چقدر اسماعیلی داریم حسن صباح وناصرخسرو اسماعیلی بود وافتخارداریم مادرامام سجاد علیه السلام شهربانو دختریزگرداست واینکه گفتند درکربلا بودهوبعضی گفتندامام اوراسواربراسب کردندوفرمودندبروهرکجارسیدی دران جاتوقف کن وایران امد واین کوه بی بی شهربانو ومطالب دیگر ظاهرا سندومبنایی ندارد علامت مومن حدیث زیبایی ازامام درباره نشانه مومن ،امروز هرکسی هرادعایی بکند دردنیا امتحانش می کنند اگریک کسی امد وگفت من راننده خوبی هستم می گویند پشت فرمان بنشین ببینم راننده خوبی هستی یانه،اگرکسی گفت شجاع هستم اورابه میدان جنگ می برند ببینم واقعا شجاع هستی یانه اگربگویدمکانیک خوبی هستم این شما واین ماشین بلدی عیبش رارفع کنی یانه ادعاراامروز کسی ازکسی نمی پذیرد اقامن دکترای پزشکی دارم مدرکت کجاست امام می فرماید اگرمی خواهی مومن راامتحان کنی روی این پنج تاامتحان کن 1.الورع فی الخلوه تقوادرتنهایی ادم جلوی مردم احتیاط می کندامادرتنهایی شما هستی واتاق تنها،سایت واینترنت وفیلم ونوارموسیقی این جا اگرتقواداشتی هنراست این جا اگرخودت راحفظ کردی هنراست شخصی امد خدمت امام صادق علیه السلام که مبتلا به یک گناه جنسی بود امام به او فرمود اگربچه ای تورانگاه کند این کارراراانجام می دهی گفت نه یا ابن رسول الله اقافرمود:پس تو خدا راایک بچه کمتر فرض کردی خداتورامی بیند 2.والصدقه فی القله صدقه دادن درنداری یک وقت کسی پول داردوضعش هم خوب است صدقه می دهد که بایداین کارانجام شودچون خدابه اغنیا فرمان داده است امایک وقت انسان ندارد نانش را به یتیم ،مسکین واسیرمی دهد ان وقت هجده ایه هل اتی درشانش  نازل می شود چرا هجده ایه چون صدقه درنداری دادند ان هم برای خدابود3.والصبرعندالمصیبه صبرجایی است که یک نفربه او فحش دهد واوخودراکنترل کند انسان بچه اش مریض شود یامصیبت ببیند عنان ازکف ندهد وقتی دنیا بروفق مراد است نمی شود صبرراامتحان کرد4.والصدق فی الخوف راست گفتن جایی که خوفی است مواردی استسناشده انسان دروغ بگوید امامنظورروایت این است یک جایی انسان راست بگوید که منافعش درخطر باشد این مهم است  امیر المومنین علی علیه السلام فرمود چه کسی حادثه غدیر رابه یاددارد بعضی ها درغدیر حضورداشتندسرشان راپایین انداختند یکی ازاین ها انس بن مالک بود اقافرمودتوکه درغدیرحاضربودی چراسرت راپایین انداختی گفت اقایادم رفته چون به نفعش نبود فرمود اگردروغ می گویی امیدئارم به بلای عظیمی مبتلا شوی این مهم است که انسان صداقت داشته باشدولودرجایی که منافعش درخطرباشد 5.والحلم عندالغضب بردباری درعصبانیت پس وظیفه امام باید هم معارف اهل بیت راتبلیغ کند وهم حادثه عاشورا راحفظ کند وائمه رابه عنوان جانشین پیامبر صلی الله علیه وسلم به جامعه معرفی کند.
ارسال نظر برای این مطلب

کد امنیتی رفرش
درباره ما
Profile Pic
اولین روستای الکترونیک استان خراسان رضوی در بهمن ماه 1390 با پیام دکتر علی اکبر جلالی پدر توسعه فناوری اطلاعات کشور در کنگره بزرگداشت شهدای روستای زین آباد شهرستان بجستان راه اندازی شد .
اطلاعات کاربری
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آمار سایت
 • کل مطالب : 50
 • کل نظرات : 18
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 12
 • آی پی امروز : 32
 • آی پی دیروز : 63
 • بازدید امروز : 366
 • باردید دیروز : 1,632
 • گوگل امروز : 9
 • گوگل دیروز : 1
 • بازدید هفته : 1,998
 • بازدید ماه : 6,081
 • بازدید سال : 46,361
 • بازدید کلی : 228,539